دومین جلسه کمیته تخصصی محتوا محور مجمع فعالین آموزشهای تبلیغی برگزار شد.

به گزارش معاون آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) دومین جلسه کمیته تخصصی محتوا محور مجمع فعالین آموزشهای تبلیغی بعدازظهرسه شنبه مورخه ۹۳/۱۱/۱۴ در محل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) برگزار شد.

atashبه گزارش معاون آموزش و پژوهش موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) دومین جلسه کمیته تخصصی محتوا محور مجمع فعالین آموزشهای تبلیغی بعدازظهرسه شنبه مورخه ۹۳/۱۱/۱۴ در محل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) برگزار شد.

داود آتشگاهی در ادامه افزود: در این جلسه نمایندگان مؤسسات آوای زندگی پاک(حجت الاسلام رنجبر)، روایت سیره شهدا(حجت الاسلام رحمانیان)، طهورا(حجت الاسلام نورزاده)، مرکز آسمان (حجت الاسلام مظلومی)، مرکز ترویج فرهنگ دینی (حجت الاسلام منتظری) و ولاء منتظر(حجت الاسلام عزت زمانی) حضور داشته و به بحث و رایزنی در خصوص سرفصلهای پیشنهادی خود در خصوص یک مبلغ فعال در طراز انقلاب اسلامی پرداختند.

وی در خصوص نتایج این جلسه عنوان داشت: در پایان جلسه مقرر گردید موسسه سیره شهدا یک نقشه راه در خصوص فعالیت های این کمیته پیشنهاد نماید. همچنین موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) نیز سرفصل های پیشنهادی خود را با توجه بهسرفصل های همه موسسات عضو کمیته، در جلسه بعد ارائه می نماید.