دیدار حجت الاسلام عزت زمانی با رئیس سازمان بنیاد شهید و مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، فعالیت های فرهنگی مؤسسه را از نیاز های ضروری آموزش و پرورش در منطقه دانست. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) صبح روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۹حجت الاسلام عزت زمانی مدیرعامل در دیدارهای جداگانه ای با آقای غلامی رئیس سازمان بنیاد شهید و اعتصام […]

arm

مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، فعالیت های فرهنگی مؤسسه را از نیاز های ضروری آموزش و پرورش در منطقه دانست.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) صبح روز پنجشنبه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۹حجت الاسلام عزت زمانی مدیرعامل در دیدارهای جداگانه ای با آقای غلامی رئیس سازمان بنیاد شهید و اعتصام مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان، ضمن تشریح عملکرد مؤسسه به ارائه برنامه ها و فعالیت های مؤسسه پرداخت.
آقای غلامی رئیس سازمان بنیاد شهید استان سیستان و بلوچستان در دیدار با مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) گفت: جمع کثیری از مخاطبین ما در بنیاد شهید از نخبگان و فرهیختگان استان هستند که می توانند در برنامه های آموزشی مؤسسه شرکت داشته باشند.
وی همچنین برای همکاری در اجرای برنامه های فرهنگی مؤسسه اعلام آمادگی نمود.
آقای اعتصام مدیر کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان نیز فعالیت های مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) را از نیازهای ضروری آموزش و پرورش در منطقه دانست و اظهار داشت: برای پیشبرد اهداف فرهنگی مؤسسه از تمام ظرفیت های آموزش و پرورش استان استفاده خواهیم نمود.
آقای اعتصام با توجه به حضور چهل هزار نفر فرهنگی در استان سیستان و بلوچستان گفت: آموزش و پرورش استان، آمادگی هرگونه همکاری را در جهت آموزش فرهنگیان و به خصوص دانش آموزان این استان دارد.