دیدار مدیرعامل با رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفتر قم

حجت الاسلام عزت زمانی در این دیدار با تأکید بر پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص تحول در علوم انسانی ورود مؤسسه به این عرصه را ضروری دانست. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام رضا عزت زمانی در این جلسه با ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت های مؤسسه در […]

armحجت الاسلام عزت زمانی در این دیدار با تأکید بر پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در خصوص تحول در علوم انسانی ورود مؤسسه به این عرصه را ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام رضا عزت زمانی در این جلسه با ارائه گزارشی اجمالی از فعالیت های مؤسسه در رابطه با موضوع تحول در علوم انسانی و مصوبات جلسه دیدار و گفتگو با دکتر آیت اللهی رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران مطالبی را بیان نمود.
مدیرعامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (ع) با اشاره به رسالت مؤسسه مبنی بر کمک به تحقق مطالبات مغفول مانده امام (ره) و رهبری گفت: با نگاه به موضوع علوم انسانی به عنوان یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری ورود مؤسسه به این موضوع را ضروری می دانیم.
دکتر نوری مطلق رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دفتر قم ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، خواستار همکاری بیشتر مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با این پژوهشگاه شد.
وی با تأکید بر رسالت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در حرکت برای تحقق عملی وحدت حوزه و دانشگاه و ترسیم دقیق مبانی علوم انسانی گفت: وجود مؤسسه ای با ظرفیت علمی خوب و مرتبط در کنار حوزه برای ارتباط و پیگیری به منظور تسریع در این جریان، مهم و ضروری است.
گفتنی است در این جلسه که پیرو دیدار مسئولین مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) از دفتر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی تهران برگزار شده بود، حجت الاسلام صلاح زاده، معاون ارتباطات مؤسسه نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود در رابطه با موضوعات مطرح شده پرداخت.