شروع به کار طرح پژوهشی وظایف متقابل حوزه و نظام اسلامی

معاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) در راستای تحقیق و تدوین فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله) طرح پژوهشی وظایف متقابل حوزه و نظام اسلامی را آغاز کرد. این طرح پژوهشی، در دو بخش اصلی انتظارات و وظایف نظام اسلامی از حوزه های علمیه و نیز مطالبات و انتظارات حوزه های علمیه از […]

m-pajooheshمعاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) در راستای تحقیق و تدوین فرمایشات حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله) طرح پژوهشی وظایف متقابل حوزه و نظام اسلامی را آغاز کرد.
این طرح پژوهشی، در دو بخش اصلی انتظارات و وظایف نظام اسلامی از حوزه های علمیه و نیز مطالبات و انتظارات حوزه های علمیه از حکومت و نظام اسلامی از نگاه حضرت امام راحل و مقام معظم رهبری(مد ظله) فیش برداری و تدوین خواهد شد.
لازم به ذکر است، طرح پژوهشی وظایف متقابل حوزه و نظام اسلامی با تشکیل جلسات هماهنگی با محققین و تنظیم طرح نامه و ارزیابی آن آغاز به کار کرد.