ششمین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) برگزار شد

روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت از برگزاری ششمین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با حضور دکتر داود فیض استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان خبر داد. به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) […]

m-barnameriziروابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت از برگزاری ششمین جلسه تدوین سند دوم راهبردی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) با حضور دکتر داود فیض استاد دانشگاه تهران و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از فرهاد عابدی سرپرست معاونت برنامه ریزی و خدمات مدیریت از برگزاری جلسه تدوین سند راهبردی موسسه با حضور دکتر داود فیض،استاد دانشگاه و رئیس بنیاد نخبگان استان سمنان در روزهای ۲۹و۳۰ بهمن ماه با موضوع تدوین شاخص ها و اهداف عملیاتی هر یک از اهداف استراتژیک سند راهبردی خبر داد.

وی در ادامه افزود: در مرحله بعدی تدوین سند که روزهای ۶و۷ اسفند ماه در موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) برگزاری خواهد شد به بررسی پروژه ها و اقدامات اجرایی هر یک از شاخص ها خواهد پرداخت.