ششمین نشست سالیانه موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج)

نشست سالیانه موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در تاریخ ۱۵ آذر ماه سال نوآوری و شکوفایی اسلامی در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار گردید

نشست سالیانه موسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) در تاریخ ۱۵ آذر ماه سال نوآوری و شکوفایی اسلامی در تالار قدس مدرسه عالی امام خمینی(ره) قم برگزار گردید