طرح تحقیق و تالیف پیرامون مراحل ۵ گانه نهضت اسلامی

معاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) به منظور تحقیق در مراحل ۵ گانه نهضت اسلامی، طرح تحقیق و تالیف پیرامون پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و دنیای اسلامی را آغاز کرد. حاصل این طرح قرار است در یک جلد کتاب پیرامون دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و یک جلد دیگر از نگاه مقام […]

m-pajooheshمعاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) به منظور تحقیق در مراحل ۵ گانه نهضت اسلامی، طرح تحقیق و تالیف پیرامون پنج مرحله انقلاب اسلامی،نظام اسلامی، دولت اسلامی، کشور اسلامی و دنیای اسلامی را آغاز کرد.
حاصل این طرح قرار است در یک جلد کتاب پیرامون دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) و یک جلد دیگر از نگاه مقام معظم رهبری(مد ظله) در زمینه مراحل ۵ گانه نهضت اسلامی منتشر شود.