«عبدالمجید البقشی»،رئیس هیئت مدیره دانشگاه جهانی«آل‌البیت»عربستان

«عبدالمجید البقشی»،رئیس هیئت مدیره دانشگاه جهانی«آل‌البیت»عربستان: آیت‌الله خامنه‌ای اختصاص به مردم ایران ندارد و فرمایشات ایشان در تمامی جهان مورد توجه قرار می‏گیرد. امروز همه نگاه‌ها متوجه این سید است، زیرا او آیینه اسلام حقیقی است.[۱]   [۱]. خروش عزت، ص ۳۸http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8912100385

21

«عبدالمجید البقشی»،رئیس هیئت مدیره دانشگاه جهانی«آل‌البیت»عربستان:

آیت‌الله خامنه‌ای اختصاص به مردم ایران ندارد و فرمایشات ایشان در تمامی جهان مورد توجه قرار می‏گیرد. امروز همه نگاه‌ها متوجه این سید است، زیرا او آیینه اسلام حقیقی است.[۱]

 


[۱]. خروش عزت، ص ۳۸http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8912100385