فایل صوتی سخنرانی نشست ۳۰ انقلاب اسلامی + دانلود

فایل کامل صوتی سخنرانی دکتر منوچهر محمدی با موضوع تبیین پیچ تاریخی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی) نشست سی ام انقلاب اسلامی مخاطرات امروزو فردا

فایل کامل صوتی سخنرانی دکتر منوچهر محمدی با موضوع تبیین پیچ تاریخی در دیدگاه رهبر معظم انقلاب(مد ظله العالی)

نشست سی ام انقلاب اسلامی مخاطرات امروزو فردا

images