مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل موسسه ولاء منتظر(عج)