نگاه اداری و سازمانی و دولتی به سازمان‌های مردم نهاد آفت بزرگی است

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت زمانی مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن حضور در نشست سمن¬های برتر، با تأکید بر برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی و حضور گروه‌های مختلف مردم نهاد در آن، از توجه در برگزاری این مراسمات با برنامه‌ریزی ویژه و بارور کردن توانایی‌ها و توانمندی‌های سازمان‌ها اشاره کرد. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی […]

armحجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت زمانی مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن حضور در نشست سمن¬های برتر، با تأکید بر برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی و حضور گروه‌های مختلف مردم نهاد در آن، از توجه در برگزاری این مراسمات با برنامه‌ریزی ویژه و بارور کردن توانایی‌ها و توانمندی‌های سازمان‌ها اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت‌الاسلام والمسلمین رضا عزت زمانی مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) ضمن حضور در نشست سمن‌های برتر، با تأکید بر برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی و حضور گروه‌های مختلف مردم نهاد در آن از توجه در برگزاری این مراسمات با برنامه‌ریزی ویژه و بارور کردن توانایی‌ها و توانمندی‌های سازمان‌های اشاره کرد و بیان داشتند که عزیزان مسئول در این نمایشگاه‌ها باید از مدتها قبل حجم توانایی‌ها و توانمندی‌های سازمان‌ها را در نظر گرفته و با شناسایی نیازها در جهت‌هایی که هر سمن و هر سازمان مردم نهاد توانایی حضور را دارند از آنها استفاده و به کار گرفته شود و نیز نگاه اداری و سازمانی و دولتی به سازمان‌های مردم نهاد آفت عظیم و بزرگی است و ما به عنوان یک مرکز و مجموعه خصوصی هر جایی که دست نیاز به سوی سازمان‌های دولتی و بودجه‌های دولتی داشتیم حتماً متوقف شده‌ایم چون پایه و اساس این سازمان‌ها، مردم نهاد بودن آن است. و لذا توجه به ظرفیت‌های یک سازمان، توجه‌ای ویژه‌ای است که انشاء‌الله مسئولان آن را مدنظر قرار خواهند داد.
مدیر عامل موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) همچنین در قسمت‌هایی از صحبت‌های خود با اشاره به تسهیل قوانین حمایتی، از توجه به آن فقط در نگارش بیان کردند و فرمودند، وقتی صحبت از تسهیل در قوانین می‌شود فقط صرف نوشتن قوانین حمایتی نیست. این یک اتفاق خوبی است که در یک مدت کوتاه مراحل ثبت یک مجموعه صورت گیرد اما این در حالی است که ما برای ثبت یک مجموعه تک منظوره و نیز پیگیری مستمر بیش از سه سال جهت اخز مجوز نشریه کماکان موفق به دریافت آن نشده¬ایم.
البته این نکته حائز اهمیت است که دوستان باید خودشان را به عنوان یک سازمان مردم نهاد بنگرند زیرا تکیه به بودجه‌های دولتی یعنی بهم زدن اساس سازمان‌های مردم نهاد و پول کردن خلاقیت‌ها و از بین بردن آن توانمندی‌هایی که اساساً سمن‌ها بر اساس آن تشکیل می‌شود.
حجت الاسلام عزت زمانی در پایان بیانات خود با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در زمینه توجه به ظرفیتها و استعدادهای جوشان موجود در جامعه در زمینه های فرهنگی و به کار گرفتن آنها را جزء وظایف مسئولان دانست. چون به فرموده رهبر انقلاب عدم شناسی ظرفیتها و نبود همت کافی برای بکارگیری آن، کوتاهی و ظلم بزرگی در حق جامعه است.