«وئام وهاب»، رئیس حزب التوحید العربی لبنان

«وئام وهاب»، رئیس حزب التوحید العربی لبنان: مشکلاتی که امروز گریبانگیر امت اسلام شده است، نیازمند فکری روشن، مانند فکر اسلامی و جامع امام سید علی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی ایران) است.[۱] [۱]. خروش عزت، ص ۳۷ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002080574

19

«وئام وهاب»، رئیس حزب التوحید العربی لبنان:

مشکلاتی که امروز گریبانگیر امت اسلام شده است، نیازمند فکری روشن، مانند فکر اسلامی و جامع امام سید علی خامنه‌ای (رهبر جمهوری اسلامی ایران) است.[۱][۱]. خروش عزت، ص ۳۷ http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=9002080574