چاپ کتاب “منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره)”

کتاب منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره) به کوشش محمد حسن جعفرزاده، از سوی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) تهیه و منتشر شد. منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره) سعی دارد مقید به فرمایشات امام راحل، مخاطبین را با محورهای اصلی در شناخت موضوعات فرهنگی انقلاب آشنا کند. کتاب حاضر دارای سه بخش جداگانه می باشد. […]

book-manshoor-emamکتاب منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره) به کوشش محمد حسن جعفرزاده، از سوی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) تهیه و منتشر شد.

منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره) سعی دارد مقید به فرمایشات امام راحل، مخاطبین را با محورهای اصلی در شناخت موضوعات فرهنگی انقلاب آشنا کند.
کتاب حاضر دارای سه بخش جداگانه می باشد. بخش اول مربوط به حوزه عام فرهنگ است. دراین بخش سعی شده است مولفه های عام فرهنگی تبیین شود؛ مباحثی از قبیل توسعه فرهنگی، مبانی حاکم بر فرهنگ کشور، اهداف و چشم اندازهای فرهنگی ، اصول و سیاست ها و موانع و راه کارهای فرهنگی کشور در این بخش ارائه شده است.
درگزیده ای از این بخش، ذیل عنوان «اسلام دارای فرهنگ غنی انسان ساز» می خوانیم: «اسلام دارای فرهنگ غنی انسان ساز است که ملت ها را بی گرایش به راست و چپ و بدون در نظر گرفتن رنگ و زبان و منطقه به پیش می برد و انسان ها را در بعد اعتقادی و اخلاقی و عملی هدایت می کند و از گهواره تا گور به تحصیل و جستجوی دانش سوق می دهد.»
بخش دوم کتاب به تبیین موضوعات مطرح در فرهنگ تخصصی می پردازد. در این بخش به بررسی حوزه، دانشگاه و نهادهای فرهنگی حکومت به عنوان پایگاه های تخصصی کشوردر امر فرهنگ سازی پرداخته می شود. در قسمتی از بخش دوم کتاب می خوانیم: حوزه و دانشگاه به عنوان تولید کننده مبانی و معادلات فرهنگی جامعه، اصلی ترین نقش را در فرهنگ انقلاب اسلامی بر عهده دارند و نهادهای فرهنگی حکومت نیز به عنوان هماهنگ کننده فرهنگ حوزه و دانشگاه و زمینه ساز جریان آن در بستر اجتماعی، از جایگاه ویژه ای در فرهنگ تخصصی کشور برخوردار هستند.
بخش سوم و نهایی کتاب نیز به فرهنگ عمومی و تبیین موضوعات مطرح در این وجه از فرهنگ کشور اختصاص دارد. دراین بخش از کتاب سعی شده است علاوه بر شناسایی موضوعات فرهنگ ساز در زمینه اجتماعی وعمومی کشور، نهادها و اقشاری که در واقع عناصر و ساختارهای عمومی جامعه قلمداد می شوند و بیشتر مصرف کننده و اشاعه دهنده محصولات فرهنگی هستند، ‌از زاویه نگاه حضرت امام(ره) مورد شناسایی و تبیین قرار گیرند.

کتاب منشور فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره) به کوشش محمد حسن جعفرزاده، در ۴۵۰ صفحه و با شمارگان ۳۰۰۰ نسخه برای نخستین بار از سوی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) تهیه و منتشر شده است.