چهارمین جلسه کارگروه ویژه بازنگری سند راهبردی مؤسسه

در این جلسات علاوه بر گزارش انحراف از سند، سوالات معاونت برنامه ریزی که پیرامون بیانیه چشم انداز، بیانیه مأموریت، اهداف کلان و عملیاتی و بیانیه ارزش و مرامنامه استخراج شده بود نیز مورد بازبینی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت […]

m-barnameriziدر این جلسات علاوه بر گزارش انحراف از سند، سوالات معاونت برنامه ریزی که پیرامون بیانیه چشم انداز، بیانیه مأموریت، اهداف کلان و عملیاتی و بیانیه ارزش و مرامنامه استخراج شده بود نیز مورد بازبینی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) به نقل از معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه، روز چهارشنبه ۲۲/۱۰/۸۹ چهارمین جلسه کارگروه ویژه بازنگری سند راهبردی مؤسسه برگزار شد.
اعضای این کارگروه عبارت از حجج اسلام محمدجواد واعظی (رئیس هیئت مدیره)، حسن شکراللهی (بازرس هیئت مدیره)، رضا عزت زمانی (مدیرعامل)، اکبر برزعلی (معاون برنامه ریزی)، سید محمد هاشمی (معاون آموزش) و مجتبی خالصی (معاون اداری) می باشند.
به گفته معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت مؤسسه این کارگروه الباقی سوالاتی را که معاونت برنامه ریزی از متن سند راهبردی استخراج کرده را مورد بازبینی قرار دادند تا پس از بازبینی، جهت بررسی اعضای کمیته بازنگری سند (متشکل از معاونین و هیئت مدیره مؤسسه) ارسال شود.
وی ادامه داد: در این جلسات علاوه بر گزارش انحراف از سند، سوالات معاونت برنامه ریزی که پیرامون بیانیه چشم انداز، بیانیه مأموریت، اهداف کلان و عملیاتی و بیانیه ارزش و مرامنامه استخراج شده بود نیز مورد بازبینی قرار گرفت و مقرر گردید در چند سطح مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد.
به گفته معاون برنامه ریزی مؤسسه دکتر داود فیض (عضو هیئت عملی دانشگاه سمنان و کارشناس طرح)، اعضای کمیته راهبردی (هیئت مدیره و معاونین) و در مرحله بعد اعضا و کارکنان مؤسسه به بررسی و ارائه نظرات پیرامون موارد ذکر شده خواهند پرداخت.
حجت الاسلام برزعلی ادامه داد: نتیجه جمع بندی شده به همراه نمودارهایی که از گزارشات قبلی تهیه شده است در روز جمعه اول بهمن ماه سال جاری در چهارمین جلسه بازنگری سند با حضور دکتر فیض و اعضای کمیته راهبردی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد برنامه ریزی برای تدوین سند پنج ساله دوم مؤسسه نیز در دستور کار جلسه فوق الذکر خواهد بود.
معاون برنامه ریزی و خدمات مدیریت در پایان گفت: معاونت برنامه ریزی امسال برنامه ای جداگانه با عنوان تدوین برنامه استراتژیک پنج ساله دوم مؤسسه را طراحی و تدوین نموده است.