کتاب عصرالامام الخمینی(قدس سره)

کتاب «عصرالامام الخمینی(قدس سره)» ترجمه ایی از گزیده و تلخیص شده کتاب عصر امام خمینی (قدس سره) است که با ویرایش جدید ارائه شده است. این کتاب ۲۴۰ صفحه‌ای، علاوه بر سه بخش اصلی، مشتمل بر «مقدمه»، «سخنی با خواننده»، «فهرست منابع»، «روح خدا» و «کتاب نامه» است. نویسنده در بخش اول این کتاب، زیرِ […]

1

کتاب «عصرالامام الخمینی(قدس سره)» ترجمه ایی از گزیده و تلخیص شده کتاب عصر امام خمینی (قدس سره) است که با ویرایش جدید ارائه شده است.
این کتاب ۲۴۰ صفحه‌ای، علاوه بر سه بخش اصلی، مشتمل بر «مقدمه»، «سخنی با خواننده»، «فهرست منابع»، «روح خدا» و «کتاب نامه» است.
نویسنده در بخش اول این کتاب، زیرِ عنوان «شخصیت و عصر امام خمینی(قدس سره)»، به تشریح مباحث «شخصیت امام خمینی(ره)»، «عصر امام خمینی(قدس سره)» و «عصر امام خمینی(قدس سره) در نگاه صاحب نظران مسلمان» می‌پردازد.
«عصرامام خمینی(قدس سره) و رویکرد دینی و معنوی انسان معاصر»، عنوان بخش دوم کتاب است که شامل مباحثی هم‌چون «رویکرد دینی و معنوی انسان عصر امام خمینی(قدس سره) از دیدگاه غربیان»، «رویکرد دینی و معنوی شهروندان جوامع غربی»، «رویکرد دینی و مذهبی دانشمندان» و «عصر امام خمینی(ره) و توجه فزاینده به کارکرد های مثبت دین» است.
پس از آن، نویسنده کتاب، در بخش سوم، «عصرامام خمینی(قدس سره) و نهضت عظیم اسلام گرایی» را با تشریح «امام خمینی(قدس سره) و خیزش جهانی اسلام»، «نهضت جهانی اسلام و وحشت استکبار» و «روند اسلام خواهی در جوامع غربی»بیان می‌کند.
میراحمدرضا حاجتی، در یادداشت خود بر تلخیص و گزیده این کتاب، پس از بیان اهمیت و ضرورت گسترش دایره امام پژوهی در میان اقشار مختلف به ویژه نسل جوان، آورده است: «تدریس و طرح مباحث آن – کتاب عصرامام خمینی(قدس سره) – در برخی مجامع علمی و فرهنگی کشور، الزامات جدیدی برای کتاب و نویسنده آن پدید آورد که از آن جمله می توان به ارائه شکل کنونی و تلخیص شده کتاب، مناسب با شرایط دوره های تدریسی علمی و آموزشی اشاره کرد».

لازم به ذکر است، کتاب «عصرالامام الخمینی(قدس سره)» ترجمه کتاب عصرامام خمینی(قدس سره) نوشته میراحمدرضا حاجتی است که توسط آقای عباس صافی به عربی ترجمه شده است. موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) در بهمن ۱۳۸۸ این کتاب را در ۲۵۰ صفحه و با شمارگان ۵۰۰۰ نسخه منتشر کرده است.

[box type=”info” align=”aligncenter” ] لینک خرید [/box]