کتاب «آخرالزمان و آینده نگری سینمایی»

به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) این کتاب که بهبررسی و تحلیلبیش از پانصد فیلم هالیوودی می پردازد به قلم حجت الاسلام امین خندقی در قالب شش فصل با عناوین آینده گرایی، سینما و آینده گرایی، نشانه های پایان، رخداد آخرالزمانی، منجی موعود و پس از رستاخیز، تهیه و تنظیمشده است. —————————————— در […]

cinema1به گزارش روابط عمومی موسسه فرهنگی ولاء منتظر(عج) این کتاب که بهبررسی و تحلیلبیش از پانصد فیلم هالیوودی می پردازد به قلم حجت الاسلام امین خندقی در قالب شش فصل با عناوین آینده گرایی، سینما و آینده گرایی، نشانه های پایان، رخداد آخرالزمانی، منجی موعود و پس از رستاخیز، تهیه و تنظیمشده است.

——————————————

در مقدمه این کتاب که توسط حجت الاسلام امین خندقی نگاشته شده ، آمده است: در عصری به سر می بریم که اهمیت رسانه ها به عنوان ابزاری موثر در ارتباط انسانها پذیرفته شده. و همواره از آن به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های دوران مدرن یا می شود. در عصر حاضر طرح بحث هایی درباره رسانه و تاثیر و تاثر رسانه ای در هر جریان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سهم ویژه ای دارد و فعالان این عرصه ها در برنامه ریزی های بلند مدت وحتی کوتاه مدت خود جایگاه مهمی برای رسانه ها در نظر می گیرند.

همچنین در ادامه آمده است: ویژگی مهم دیگر این دوره، موقعیت تاریخی آن است که در نگرش دینی «آخر الزمان» خوانده می شود. اگر چه وسعت زمانی آخر الزمان بیش از دوره حاضر است، اما به یقین این دوره مصداق حقیقی برای آن به شمار می رود.

لذا در این نوشتار ابتدا بحث مختصری درباره تعریف آینده گرایی و مباحث مرتبط با آن ارائه می شود. هدف از این بخش، آشنایی مختصر و لازمی درباره نگرش آخرالزمانی در ادیان و آیین ها را ارائه می دهد. برای اینکه بتوانیم در بخش های بعدی تحلیل و بررسی صحیحی درباره فیلم ها داشته باشیم، این بخش کمک شایانی می کند.

لازم به ذکر است کتاب «آخر الزمان و آینده گرایی سینما» در ۳۵۰ صفحه ، در شمارگان ۲۰۰۰ جلد به چاپ رسیده و با قیمت ۷۵۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

[box type=”info” align=”aligncenter” ] لینک خرید [/box]