کتاب عبرت های عاشورا جهت چاپ سوم آماده گردید

ebrاصلاح و ویرایش دوم کتاب عبرت های عاشورا به منظور چاپ سوم انجام شد. به همت معاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) امور مربوط به اصلاح و ویرایش کتاب عبرت های عاشورا، به منظور چاپ سوم به انجام رسید. لازم به ذکر است، کتاب عبرت های عاشورا به قلم محمد موسی نوری پیرامون حادثه عاشورا در […]

book-ebratebrاصلاح و ویرایش دوم کتاب عبرت های عاشورا به منظور چاپ سوم انجام شد.

به همت معاونت پژوهش موسسه ولاء منتظر(عج) امور مربوط به اصلاح و ویرایش کتاب عبرت های عاشورا، به منظور چاپ سوم به انجام رسید. لازم به ذکر است، کتاب عبرت های عاشورا به قلم محمد موسی نوری پیرامون حادثه عاشورا در سال ۱۳۸۶ توسط انتشارات موسسه فرهنگی ولاء منتظر عج در شمارگان ۷۰۰۰ نسخه به چاپ رسید.