کلیپ «لبیک محمد» با موضوع توهین به پیامبر(ص)

این کلیپ در بیست و هشتمین نشست انقلاب اسلامی که با موضوع فیلم اهانت آمیز به پیامبر(ص) برگزار گردیده بود، به نمایش گذاشته شد.

این کلیپ در بیست و هشتمین نشست انقلاب اسلامی که با موضوع فیلم اهانت آمیز به پیامبر(ص) برگزار گردیده بود، به نمایش گذاشته شد.