۱٫ خواص چه کسانی هستند؟

* از پیغمبر پرسیدند زبدگان چه کسانى هستند؟ «قیل یا رسول الله و ما خواصّ‏ امّتک؟»؛ فرمود: «خواصّ‏ امّتى العلماء و الأمراء»؛ دانشمندان، روشن‏فکران، آگاهان، امرا و زمامداران، خواص‏ و نخبگان امتند.[۱] * خواص‏، یعنى علما و روشن‏فکران و شعرا و خطبا و روزنامه‏نگاران و صاحبان نفوذ در بین گروههاى مردمى.[۲] [۱] . بیانات در […]

1

* از پیغمبر پرسیدند زبدگان چه کسانى هستند؟ «قیل یا رسول الله و ما خواصّ‏ امّتک؟»؛ فرمود: «خواصّ‏ امّتى العلماء و الأمراء»؛ دانشمندان، روشن‏فکران، آگاهان، امرا و زمامداران، خواص‏ و نخبگان امتند.[۱]

* خواص‏، یعنى علما و روشن‏فکران و شعرا و خطبا و روزنامه‏نگاران و صاحبان نفوذ در بین گروههاى مردمى.[۲][۱] . بیانات در دیدار مسئولان و کارگزاران نظام در سالروز عید سعید مبعث‏ ۰۲/ ۰۷/ ۱۳۸۲

[۲] . بیانات در دیدار با میهمانان کنفرانس وحدت اسلامى ۰۱/ ۰۵/ ۱۳۷۶