۱۳٫ رعیت و توده‏ى مردم یعنی…

«رعیت» به مردم اطلاق مى‏شود؛ یعنى‏ کسى که مراعات او لازم است. یعنى توده‏ى مردم و عامه‏ى مردم. اصطلاح «ناس» و «رعیت» غالباً به قشر سواد مردم گفته مى‏شود، نه گروههاى خاص. تکیه‏ى امیر المؤمنین و پیغمبر و قرآن هم روى همین مجموعه‏هاى عمومى مردم است؛ همینى که ما عوام‏ مردم مى‏گوییم؛ یعنى رعیت و […]

13

«رعیت» به مردم اطلاق مى‏شود؛ یعنى‏ کسى که مراعات او لازم است. یعنى توده‏ى مردم و عامه‏ى مردم. اصطلاح «ناس» و «رعیت» غالباً به قشر سواد مردم گفته مى‏شود، نه گروههاى خاص. تکیه‏ى امیر المؤمنین و پیغمبر و قرآن هم روى همین مجموعه‏هاى عمومى مردم است؛ همینى که ما عوام‏ مردم مى‏گوییم؛ یعنى رعیت و توده‏ى مردم‏.[۱][۱] . بیانات در دیدار اعضاى هیئت دولت‏ ۱۷/ ۰۷/ ۱۳۸۴