۱۴٫ امام دنبال خواص‏ نمى‏گشت؛ به توده‏ى مردم دل مى‏داد

امتحان عجیبى براى امام (ره) و شما مردم به وجود آمد. آن بزرگوار به مردم با همان چشمى نگاه مى‏کرد که پیامبران نگاه کرده بودند. پیامبران دنبال آدم‏هاى برجسته و ممتاز نبودند؛ بلکه در پى انسانهاى مؤمن و توده‏ى مردم مى‏گشتند؛ «خفضوا اجنحتهم للمؤمنین». امام دنبال خواص‏ نمى‏گشت، به توده‏ى مردم دل مى‏داد، با آن‏ها […]

14

امتحان عجیبى براى امام (ره) و شما مردم به وجود آمد. آن بزرگوار به مردم با همان چشمى نگاه مى‏کرد که پیامبران نگاه کرده بودند. پیامبران دنبال آدم‏هاى برجسته و ممتاز نبودند؛ بلکه در پى انسانهاى مؤمن و توده‏ى مردم مى‏گشتند؛ «خفضوا اجنحتهم للمؤمنین». امام دنبال خواص‏ نمى‏گشت، به توده‏ى مردم دل مى‏داد، با آن‏ها حرف مى‏زد و با آن‏ها رابطه داشت؛ همان‏طور که امیر المؤمنین (ع) به مالک اشتر سفارش مى‏کرد. دل دادن به توده و متن مردم و همان کسانى که سنگین‏ترین بارهاى دفاع از انقلاب و کشور بر دوش آن‏هاست، از ویژگیهاى امام (ره) بود. مردم هم به آن بزرگوار پاسخ مناسب مى‏دادند و به همین خاطر توانستند این انقلاب را از راههاى صعب‏العبور و خطرناک عبور دهند و بگذرانند.[۱][۱] . سخنرانى در مراسم بیعت امام‏جمعه و نماینده‏ى ولىّ فقیه و قشرهاى مختلف مردم ۰۴/ ۰۴/ ۱۳۶۸