۱۵٫ چون تعلقات مردم کمتر است؛ بهتر مى‏فهمند

بسیارى از معضلات این کشور، با بصیرت مردم حل شده است. خیلى اوقات انسان مشاهده مى‏کند که توده‏ى مردم حقایق را از بعضى از خواص‏ و نخبگان بهتر مى‏بینند و بهتر مى‏فهمند؛ چون تعلقاتشان کمتر است. این از نعمتهاى بزرگ است.[۱] [۱] . بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام على (ع) ۰۵/ […]

15

بسیارى از معضلات این کشور، با بصیرت مردم حل شده است. خیلى اوقات انسان مشاهده مى‏کند که توده‏ى مردم حقایق را از بعضى از خواص‏ و نخبگان بهتر مى‏بینند و بهتر مى‏فهمند؛ چون تعلقاتشان کمتر است. این از نعمتهاى بزرگ است.[۱][۱] . بیانات در دیدار مردم بوشهر در روز میلاد امام على (ع) ۰۵/ ۰۴/ ۱۳۸۹