۱۹٫ یکى از خطوط اصلى خط امام

یکى دیگر از خطوط اصلى خط امام، نقش‏ مردم‏ است؛ هم در انتخابات که امام در این کار واقعاً یک حرکت عظیمى انجام داد، هم در غیر انتخابات، در مسائل گوناگون اجتماعى. در هیچ انقلابى در دوران انقلابها- که نیمه‏ ى اول قرن بیستم، دوران انقلاب‏ هاى گوناگون است؛ در شرق و غرب دنیا انقلاب‏ […]

19

یکى دیگر از خطوط اصلى خط امام، نقش‏ مردم‏ است؛ هم در انتخابات که امام در این کار واقعاً یک حرکت عظیمى انجام داد، هم در غیر انتخابات، در مسائل گوناگون اجتماعى. در هیچ انقلابى در دوران انقلابها- که نیمه‏ ى اول قرن بیستم، دوران انقلاب‏ هاى گوناگون است؛ در شرق و غرب دنیا انقلاب‏ هاى مختلفى با شکل هاى مختلف به وجود آمد- سابقه ندارد که دو ماه بعد از پیروزى انقلاب، یک رفراندوم عمومى براى انتخاب شیوه‏ ى حکومت و نظام حکومتى انجام بگیرد؛ اما به همت امام در ایران این اتفاق افتاد. هنوز یک سال از انقلاب نگذشته بود که قانون اساسى تدوین و تصویب شد… بعد هم که قانون اساسى تدوین شد، آن را به رأى عمومى گذاشتند؛ رفراندوم شد، مردم قانون اساسى را انتخاب کردند. بعد هم انتخابات ریاست جمهورى و مجلس برگزار شد… این خط امام است. در غیر مسائل انتخابات هم بارها مردم مورد توجه امام قرار گرفتند و امام به نقش آن‏ها اشاره‏ى روشن کردند، گاهى تصریح کردند؛ در یک جاهائى گفتند: اگر مسئولین فلان کار را که باید انجام بدهند، انجام ندهند، مردم خودشان وارد مى‏ شوند و انجام مى‏ دهند.[۱][۱] . خطبه‏هاى نماز جمعه‏ ى تهران در بیست و یکمین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینى (ره) ۱۴/ ۰۳/ ۱۳۸۹