۴٫ خطر شک و تردید در خواص

این شک خواص‏، پایه‏ى حرکت صحیح جامعه‏ى اسلامى را مثل موریانه مى‏جود. اینى که خواص‏ در حقایق روشن تردید پیدا کنند و شک پیدا کنند، اساس کارها را مشکل مى‏کند. مشکل کار امیر المؤمنین، این است. امروز هم همین است. امروز در سطح دنیا که نگاه کنید، همین‏جور است؛ در سطح داخل جامعه‏ى خودمان که […]

4

این شک خواص‏، پایه‏ى حرکت صحیح جامعه‏ى اسلامى را مثل موریانه مى‏جود. اینى که خواص‏ در حقایق روشن تردید پیدا کنند و شک پیدا کنند، اساس کارها را مشکل مى‏کند. مشکل کار امیر المؤمنین، این است. امروز هم همین است. امروز در سطح دنیا که نگاه کنید، همین‏جور است؛ در سطح داخل جامعه‏ى خودمان که نگاه کنید، همین‏جور است. تبیین لازم است.[۱][۱] . بیانات در دیدار با جمعى از طلاب و روحانیون‏ ۲۲/ ۰۹/ ۱۳۸۸