۸٫ صراحت در بیان و پرهیز از مواضع دوپهلو

همه وظیفه دارند؛ بیشتر از همه، خواص‏؛ و در میان خواص‏، بیشتر از همه، آن کسانى که مستمعین بیشترى دارند، شنوندگان بیشترى دارند. این وظیفه است دیگر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود که کى چى مى‏گوید. این‏جور نباشد که باطل، خودش را در لابه‏لاى گرد و غبارِ برخاسته‏ى در میدان مخفى کند، ضربه بزند […]

8

همه وظیفه دارند؛ بیشتر از همه، خواص‏؛ و در میان خواص‏، بیشتر از همه، آن کسانى که مستمعین بیشترى دارند، شنوندگان بیشترى دارند. این وظیفه است دیگر: مرزها روشن بشود و معلوم بشود که کى چى مى‏گوید. این‏جور نباشد که باطل، خودش را در لابه‏لاى گرد و غبارِ برخاسته‏ى در میدان مخفى کند، ضربه بزند و جبهه‏ى حق نداند از کجا دارد ضربه مى‏خورد. این است که حرف دوپهلو زدن، از خواص‏، مطلوب نیست. خواص‏ باید حرف را روشن بزنند و مطلب را واضح بیان کنند. این، مخصوص یک گرایش سیاسى خاص هم نیست. در داخل نظام اسلامى، همه‏ى گرایشهائى که در مجموعه‏ى نظام قرار دارند، این‏ها باید صریح مشخص کنند که بالاخره آن حمایتى که مستکبرین عالم مى‏کنند، مورد قبول است یا مورد قبول نیست.[۱][۱] . بیانات در دیدار با اعضاى شوراى هماهنگى تبلیغات اسلامى‏ ۲۹/ ۱۰/ ۱۳۸۸