دیدار مدیرعامل موسسه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبادل نظر در مورد برخی مسائل و مشکلات مراکز و موسسات فرهنگی خصوصی از مذاکرات مطرح شده در این جلسه بود. به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام رضا عزت زمانی در این جلسه با تأکید بر پیگیری منویات مقام معظم رهبری در مجموعه برنامه های فرهنگی انجام شده در این […]

armتبادل نظر در مورد برخی مسائل و مشکلات مراکز و موسسات فرهنگی خصوصی از مذاکرات مطرح شده در این جلسه بود.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) حجت الاسلام رضا عزت زمانی در این جلسه با تأکید بر پیگیری منویات مقام معظم رهبری در مجموعه برنامه های فرهنگی انجام شده در این مؤسسه، به تشریح برخی از پروژه های آموزشی، پژوهشی و اطلاع رسانی توسط مؤسسه پرداخت. مدیر عامل مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) ضمن اشاره به موانع و مشکلات موجود در اجرای بهتر برنامه های فرهنگی، در مورد برخی از موضوعات روز فرهنگی و ضرورت پرداختن به آنها توضیحاتی را ارائه نموده و بر همکاری بیشتر نهادها و ادارات فرهنگی با مسئولین ذیربط تأکید کرد. بر اساس این گزارش سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، برخی از نکات و مسائل فرهنگی موجود در کشور را برشمرده و خواستار برنامه ریزی برای تحقق اهداف والای فرهنگی کشور شد. بر اساس اعلام معاونت ارتباطات مؤسسه فرهنگی ولاء منتظر (عج) وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان این جلسه در خصوص بازدید از موسسه در اولین سفر به شهر مقدس قم، قول مساعد داد.