آخرین خبرها درباره مقالات و امتحان دوره چهارم

به گزارش روابط عمومی موسسه ولاء منتظر(عجل الله فرجه) ، معاون آموزش موسسه و مدیر اجرایی چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر در خصوص مهلت قانونی تحویل مقالات و نیز زمان و محدوده امتحانی آزمون دوره و نحوه محاسبه امتیازات حضور و غیاب دانش پژوهان توضیحاتی ارائه داد. داود آتشگاهی در زمینه مهلت قانونی […]

atashبه گزارش روابط عمومی موسسه ولاء منتظر(عجل الله فرجه) ، معاون آموزش موسسه و مدیر اجرایی چهارمین دوره جریانشناسی فرهنگی سیاسی تاریخ معاصر در خصوص مهلت قانونی تحویل مقالات و نیز زمان و محدوده امتحانی آزمون دوره و نحوه محاسبه امتیازات حضور و غیاب دانش پژوهان توضیحاتی ارائه داد.
داود آتشگاهی در زمینه مهلت قانونی تحویل مقالات گفت: دانش پژوهان محترم باید تا پایان تیرماه مقالات خود را به دبیرخانه مرکزی دوره به آدرس قم – خیابان سمیه – کوچه یازدهم – پلاک ۵ – موسسه ولاء منتظر(عجل الله فرجه) – معاونت آموزش ارسال و یا تحویل دهند. وی در ادامه در ایم زمینه افزود پس از جمع آوری کلیه مقالات در مهلت قانونی، مطالعه ، بررسی و امتیاز دهی مقالات توسط کمیته علمی آغاز خواهد شد و سعی می شود در اسرع وقت ، امتیاز نهایی دانش پژوهان در بخش مقالات اخذ شود. همچنین مقالاتی که به لحاظ علمی و فنی از منظر کمیته علمی قابلیت ارائه و چاپ در مجلات و نشریات تخصصی را دارا باشند، شناسایی و پس از تماس با مولف مقاله، هماهنگیهای لازم بعمل خواهد آمد.
دبیر اجرایی دوره در ادامه درخصوص محدوده امتحانی آزمون دوره گفت: پس از برگزاری جلسه با کمیته علمی دوره، محدوده امتحانی دوره تنها متن پیاده شده شش هفته نخست دوره (دوازده استاد) بعنوان محدوده امتحانی به تصویب رسید و مباحث دو هفته پایانی دوره جزو محدوده امتحانی آزمون قرار نخواهند گرفت. بنابراین دانش پژوهان برای مطالعه و کسب آمادگی لازم جهت شرکت در آزمون دوره، لازم است تنها مباحث جلسات دوازده استاد نخست دوره را مطالعه کنند. وی در ادامه درخصوص زمان برگزاری آزمون افزود: نیمه دوم تیرماه قطعا آزمون دوره بصورت اینترنتی برگزار خواهد شد و محدوده دقیق زمانی آزمون پس از تصویب نهایی کمیته علمی از طریق ارسال پیامک و سایت دوره به اطلاع دانش پژوهان محترم خواهد رسید.
داود آتشگاهی در پایان سخنان خود در خصوص نحوه محاسبه امتیازات حضور و غیاب دانش پژوهان و نیز افرادی که واجد شرایط شرکت در آزمون دوره هستند گفت: در طول دوره ۱۶ جلسه برگزار شد که برای حضور در هر جلسه سه امتیاز در نظر گرفته شده است و افرادی که دوازده جلسه از این ۱۶ جلسه را شرکت کرده باشند، دو امتیاز هم به جمع امتیازات آنها افزوده میشود که با این حساب در نهایت دانش پژوهانی که کلیه جلسات را شرکت کرده باشند پنجاه امتیاز نهایی را کسب میکنند.
همچنین طبق مصوبه کمیته علمی دوره قرار بر این شد که دانش پژوهانی که ده جلسه از شانزده جلسه دوره را شرکت کرده باشند، حق شرکت در آزمون دوره و ارائه مقاله را خواهند داشت. بنابراین افرادی که شش جلسه غیبت داشته اند نیز میتوانند در آزمون دوره شرکت کنند. قبل از این قرار بود تنها افرادی که بیش از چهار جلسه غیبت دارند از ادامه دوره محروم شوند که با این مصوبه دو جلسه ارفاقی به تعداد جلسات غیبت اضافه شد.
مدیر اجرایی دوره ضمن آرزوی موفقیت برای دانش پژوهان دوره، خواستار ادامه ارتباط و ارائه پیشنهادات و نظرات شرکت کنندگان در دوره جهت هم افزایی و رفع نقایص و برگزاری کاملتر اینگونه دوره در مراحل بعدی نمود.